Ing. Jaroslav Stupka

Po absolvování SPŠ stavební v Českých Budějovicích v roce 1984, jsem nastoupil do státního podniku Montované stavby Praha. Zde jsem prošel  různými dělnickými profesemi tak, abych získal maximální množství zkušeností ve stavební praxi.

V roce 1988 jsem začal vykonávat profesi mistra hlavní stavební výroby na takzvané komplexní bytové výstavbě, kde jsem se podílel na řízení výstavby bytového komplexu sídliště Praha Lužiny a Velká Ohrada, později jsem se stal stavbyvedoucím na projektu nákupního centra Velká Ohrada a při výstavbě bytových komplexů pro bytové družstvo Pokrok.

V pozici stavbyvedoucího jsem v letech 1992 – 2002 převzal zodpovědnost za provádění staveb jak bytové výstavby, tak staveb občanské vybavenosti a administrativních budov. Tyto stavby byly z hlediska rozmanitosti a různorodosti investorů velmi pestré. V tomto období jsem pracoval na výstavbě administrativní budovy Okresního ředitelství Policie ČR Český Krumlov, výstavbě nákupního centra Kaufland Cheb, stavbě monolitické konstrukce OC Nový Smíchov, stavbě monolitické konstrukce administrativní budovy BB Centrum Praha 4, stavbě monolitické konstrukce administrativní budovy BB Centrum Vila domy. Dále jsem pracoval na komplexní výstavbě logistického centra HOPI II Jažlovice, stavbě nákupního centra Makro Černý Most a stavbě bytového souboru Terasy Červený vrch, objekt C a D.

V roce 2002 byla ve společnosti Skanska zřízena developerská divize s označením Skanska Reality. Zde jsem zahájil svoje působení jako vedoucí realizačního týmu projektu Terasy Červený vrch, objekty A a B a připravoval jsem residenční developerské projekty Jahodnice a Harmonie.

V roce 2004 jsem přešel na pozici vedoucího odboru řízení projektů společnosti Skanska – divize Project Development s odpovědností za řízení všech residenčních projektů této divize.

V letech 2005 – 2006 jsem byl jako výrobně-technický ředitel divize odpovědný za řízení kapacit jak rezidenčních, tak i komerčních projektů divize včetně výstavby Nového ústředí ČSOB v Praze 5 Radlicích.

V letech 2006 – 2011 jsem působil na pozici ředitele rezidenčních projektů se zodpovědností za přípravu, vývoj a realizaci rezidenčních projektů společnosti Skanska včetně vykonávání povinností ve statutárních orgánech divize.

Od roku 2011 jsem byl členem představenstva společnosti SKANSKA a.s., zároveň jsem vykonával funkci výkonného ředitele divize pozemního stavitelství s odpovědností za trh v České republice a na Slovensku. V této funkci jsem působil do konce roku 2014.