Developerská činnost

Zajišťujeme jménem klienta analýzu veřejnoprávních podkladů, smluvních vztahů s třetími stranami, identifikaci rizik projektu. Součástí přípravy je i návrh základních parametrů budoucího produktu-velikost a počet jednotek, stavební program, standardy projektu, etapizace, návrh majetkoprávního vypořádání projektu a návrh strategie přípravy projektu. Jsme schopni řídit projektové práce nezávislého projekčního týmu s důrazem na zachování ekonomické rozvahy projektu a provést kontrolu a převzetí všech stupňů projektové dokumentace. V průběhu realizace důsledně sledujeme celkové ekonomické ukazatele , kooperujeme s realitními kancelářemi, klientským centrem a zajišťujeme zápis budovy do katastru nemovitostí, komplexní agendu věcných břemen a spolupracujeme při majetkoprávním předání technické a dopravní infrastruktury jejich novým vlastníkům.