TDI

Pravidelně kontrolujeme dodržování hygienických předpisů, předpisů o požární ochraně a ochraně životního prostředí, bezpečnostních předpisů či smluvních ujednání. Kontrolujeme věcnou a cenovou správnost a úplnost všech faktur, jejich soulad se smlouvou o dílo. Kontrolujeme provedení a kvalitu stavebních prací, včetně kontrol zakrývaných konstrukcí.