Inženýrská činnost

Zastupujeme vlastníka při jednáních s dotčenými orgány státní správy při všech stupních projektových prací a průběžně vyhodnocujeme požadavky DOSS a zajišťujeme jejich promítnutí do přípravy projektové dokumentace. Vypracováváme a podáváme žádosti o vydání potřebných rozhodnutí státní správy- územní rozhodnutí, stavební povolení a ostatních nutných povolení- povolení ke kácení zeleně, odnětí půdy ze ZPF. Zastupujeme vlastníka při případných odvolacích řízení včetně zajištění odborných stanovisek.