Bytový dům Habitat

Zajišťovali jsme  pro investora výkon funkce TDI a KBOZP v roce 2015 a 2016.