Kanalizace a ČOV Veletov

Uspěli jsme v soutěži v rámci veřejné zakázky na TDI a koordinátora BOZP projektu „Integrované technické služby související s akcí Kanalizace a ČOV Veletov“ s cenou projektu 40 miliónů korun.

veletov