Rozšíření výrobního a logistického areálu závodu Flexfill s.r.o.

Úspěšná spolupráce se společností CUSHMAN&WAKEFIELD na akci Valeo Rakovník, nám umožnila získat další zakázku v oblasti technického dozoru investora, odborně posudkové a konzultační činnosti, při provádění výstavby rozšíření logistického areálu závodu Flexfill s.r.o., patřící do nadnárodní skupiny NCH. Předpokládaný objem investice 95 milionu korun. Po dokončení výstavby získá klient další výrobní a skladovací kapacity. Předpoklad provádění je od května roku 2017 do začátku roku 2018. Spolupráce na projektu logistického areálu závodu Flexfill s.r.o., patřící do nadnárodní skupiny NCH byla úspěšně ukončena a areál začal sloužit investorovi v únoru 2018.